Gemaakt met Sparkle

Welkom…

 

De site nijmeegsestroom gaat in op de geschiedenis van de elektriciteit productie in Nijmegen.

Deze geschiedenis begint in 1886 wanneer in het gebouw van het gemeentelijk gas-waterleiding bedrijf aan de Nieuwe Marktstraat een stoommachine met generator wordt geïnstalleerd voor de straat verlichting die bestond uit 10 lantaarnpalen aan de Waalkade, Kelfkensbos en Valkhof. voor meer informatie volg deze link

 

In 1908 werd de 1e “echte” Elektriciteit centrale in bedrijf genomen.

Deze centrale stond aan de Waalkade op de plaats waar nu het labyrint is.

Deze centrale is gebouwd omdat de Gemeente Nijmegen graag een elektrische tram voor de stad wou hebben.

De centrale en tram werden ondergebracht bij het in 1908 opgerichte Nijmeegs Elektriciteitsbedrijf.

De vraag naar elektriciteit groeide explosief waardoor de centrale steeds uitgebreid moest worden. Op 1 januari 1921 werd de Nijmeegse centrale overgedragen aan het op 15 maart 1915 opgerichte provinciale elektriciteit bedrijf P.G.E.M.

Vanaf dat moment werden de uitbreidingen nog groter en gingen door tot 1931, toen was alle beschikbare ruimte gebruikt.

 

Er werd besloten om een nieuwe centrale te bouwen op de plaats waar het in 1927 geopende Maas-Waal kanaal in de waal uitmond. 

De nieuwe Centrale Gelderland werd op 15 juli 1936 officieel geopend. Voor een beschrijving  van de bouw en inbedrijfstelling zie deze link.

De vraag naar “stroom” bleef groeien zodat deze centrale al snel uitgebreid moest worden. Vlak voor het uitbreken van de 2e wereldoorlog werd de 1e uitbreiding in bedrijf genomen, maar door de oorlog de verliep de bedrijfsvoering uiterst moeizaam en kwam er van uitbreidingen niet veel meer terecht.

 

Wordt vervolgt…..